7.2 Eit enno betre næringsapparat

I handlingsplanen: 4.4 Næringsapparatet