12.2 Målsetting

Overordna mål er vekst i petroleumsrelatert sysselsetting i fylket.

Prosessen med å utvikle rapporten «Sogn og Fjordane mot 2030 – utviklingsanalyse for petroleumsvirksomhet» inkluderte ikkje ei presis målformulering. Her er det trong for etterarbeid.

Handlingsplan: 6.2 Målsettingar