2.2 Høgkostlandet Noreg

Olje- og gassinntektene har drive norske lønskostnader opp på eit høgt nivå når vi samanliknar oss med andre industrialiserte land. Det er eit teikn på at nasjonen har lukkast, samstundes set det store krav til produktivitetsutvikling og innovasjon i den landbasert industrien. Produksjon basert på høgt kunnskapsnivå er vegen å gå for Noreg.