6 Ansvar, satsingar og infrastrukturutvikling

Vi skal nå det overordna målet om arbeidsplassvekst gjennom slik innsats:

Lysbilde-1

Nyskaping: Det offentlege skal utvikle evna si som god hjelpar.
Gode idear kjem heldigvis også utanom satsingane!
Kunnskap: Ei bransjenøytrale satsing som også inkluderer offentlege tenester.
Bransjesatsingane: Utviklingsarbeid knytt til naturgjevne føremoner.