6.1 Kven følgjer opp verdiskapningsplanen?

Partnarskapen som tek ansvar for å følgje opp verdiskapingsplanen er

Petroleumsrådet:

 • Tek føre seg satsinga på olje og gass
 • Desse er med:
  • Fylkesordføraren er leiar
  • Ein medlem frå hovudutvalet for plan og næring
  • Ein ordførar frå ein kommune med særleg interesse i sektoren
  • To fagpersonar som har god kunnskap om næringa

Næringsforum:

 • Tek føre seg øvrige satsingar
 • Desse er med:
  • Sogn og Fjordane fylkeskommune (leiing)
  • Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
  • NHO Sogn og Fjordane
  • LO Sogn og Fjordane
  • KS Sogn og Fjordane
  • Høgskulen i Sogn og Fjordane
  • NAV Sogn og Fjordane
  • Innovasjon Norge Sogn og Fjordane

Næringsforum supplerer seg sjølv etter tema.