7.3 Legge til rette for entreprenørane

Handlingsplan: 4.5 Legge til rette for entreprenørane/entreprenørskap